Mil-tek oplossingen voor het samenpersen en recycleren van geëxpandeerd polystyreen

Geëxpandeerd polystyreen is een zeer bruikbaar product voor het transporteren van delicate en bederfelijke goederen. Maar het recycleren is een andere zaak…