Mil-tek oplossingen voor het samenpersen en recycleren van restafval

Bedrijven die een regelmatige hoeveelheid gemengd afval genereren zoals voedsel, niet-recycleerbare verpakkingen en slecht ruikend afval, hebben behoefte aan een veilige en hygiënische oplossing.